נופש איכותי, במחיר מציאותי ובאישור מיידי!
מומחי הנופש שלנו עומדים לרשותך
077-3503542

תקנון - איינופש

 תנאי הזמנה ותקנון האתר

 איינופש מתנה של חופשה 056561558

1. השימוש באתר וביצוע הזמנות באתר ודרך המוקד הטלפוני כפופים לתנאי ההזמנה הכלליים המפורטים להלן ולמדיניות הגנת הפרטיות של החברה, המפורטת באתר אישור הלקוח (על ידי חתימה על טופס זה ו/או על ידי סימון התיבה המתאימה לצד המילים "אני מסכים לתנאי ההזמנה הכלליים") מהווה את הסכמתך, בשמך ובשם כל המשתתפים עבורם את/ה מבצע/ת את ההזמנה, לתנאים אלה (לרבות לתנאי הגנת הפרטיות והכללת הפרטים במאגר המידע של החברה) ומהווה תנאי לביצוע הזמנה באמצעות חברתנו. אם אינכם מסכימים לתנאים המפורטים להלן הפסיקו את תהליך ההזמנה.

2. רשאי להשתמש בשירותי החברה מי שמלאו לו 18 והוא מחזיק בכרטיס אשראי על שמו. הרכישות באתר כפופות לאישור חברת כרטיסי האשראי של המזמין.
כל ההזמנות הנן אישיות ואינן ניתנות למכירה או העברה.

3. חברת איינופש מתנה של חופשה (לעיל ולהלן ה"חברה") פועלת כסוכנות להזמנת חדרים וצימרים המתווכת בין המזמין השירות לבעל הצימר. למרות שהחברה עושה מאמצים לבדוק את טיב ואיכות הצימרים ושאר השירותים המוצעים על ידי החברה, הרי שטיב ואיכות הצימרים ושאר השירותים המוצעים על ידי החברה הינם על אחריותם הבלעדית של בעלי הצימרים עצמם ו/או ספקי השירות למיניהם והחברה לא תישא בכל אחריות למעשיהם או מחדליהם.

4. כל הזמנה שמתבצעת על ידך (להלן ה"מזמין") תחשב להצעה של המזמין לרכישת סידורי לינה או אטרקציות בהתאם לפרטים שפורסמו על ידי החברה, בכפוף לתנאי הזמנה. ההזמנה לא תחשב כמאושרת עד אשר החברה: (א) תנפיק מספר סימוכין להזמנה; ו - (ב) החברה תנפיק שובר השירות באמצעות אתר החברה, דואר אלקטרוני, פקס או דואר רגיל; זמן אספקת שובר האירוח עד 24 שעות מזמן אישור חיוב כרטיס האשראי
ו-(ג) החברה תקבל תשלום מלא. רק בהתמלא כל שלושת התנאים המפורטים לעיל תחשב ההזמנה כמאושרת.

5. על המזמין חלה האחריות לוודא שמפרט השירות עונה לצרכיו ולבדוק שפרטים מהותיים עבורו כגון מיקום, איזור, גודל וכדומה מופיעים במפרט. את המפרט ניתן לראות באתר האינטרנט של החברה או לבקשו טלפונית. ב) בריכות פתוחות פועלות בדרך כלל רק בקיץ. לפיכך- גם במקרים בהם צוינו שירותים מסוימים, קיימת אפשרות שהם לא יפעלו,
ועל המזמין לברר מראש את הפעלת השירותים.

6. לחברה סל שירותים רחב ומגוון הכולל רמות איכות והתאמה רבות. לאור שפע האפשרויות, על המזמין לוודא שהוא תואם את רמת הציפיות שלו בהתאם למפרט המופיע באתר החברה. ישנם מאפיינים מקומיים שיכולים להשפיע על איכות השירות. לדוגמא, גודל החדרים, מס הצימרים באתר, העיצוב בצימר, נוף וכדומה.

7. המזמין מודע לכך כי תשלומים להוצאות מיוחדות, כגון: ארוחות, תוספות לארוחה, עיסויים, או כל שרות אחר שהוזמן במקום מבעל הצימר ישולם במקום.
באחריות המזמין לבדוק עם השרות הנוסף כרוך בתשלום נוסף ומהו גובהו של התשלום הנוסף. 

8. התשלום המלא יתבצע בעת ההזמנה. בהזמנות באמצעות אתר החברה התשלום יתבצע דרך אתר החברה באמצעות כרטיס אשראי ואילו בהזמנות טלפוניות התשלום יתבצע טלפונית באמצעות כרטיס אשראי. המזמין מתחייב בזאת בכל החיובים הנוגעים להזמנה שערך, לרבות מיסים, היטלים וחיובים אחרים הנוגעים להזמנה והנובעים ממנה ויחתום על מסמך הזמנה ותשלום. 

9. שינויים בהזמנות מאושרות וביטולי הזמנות כפופים לתנאים שלהלן: ניתן לבטל הזמנה מאושרת או לערוך בה שינויים בהתאם לפרטים המופיעים על גבי השובר בנוהל הביטולים, עפ"י חוק להגנת הצרכן תשמ"א.

המזמין יהיה רשאי לבטל את ההזמנה בתנאים הבאים: 
ביטול של עד שבעה ימים לפני יום האירוח המוזמן - לא מחויב בתשלום.
ביטול הזמנה בהתרעה של פחות משבעה ימים, אך למעלה מ-96 שעות לפני יום האירוח המוזמן (בשעה 14:00 ביום האירוח הראשון) - מחויב בדמי ביטול בשיעור של 50% מערך ההזמנה. 
ביטול בהתרעה של פחות מ-96 שעות - חיוב מלא.
ביטול ההזמנה על פי נוהל הביטולים כאמור, יעשה דרך מרכז ההזמנות בלבד.

10. אי הגעתו של המזמין אל הצימר בלילה הראשון, מכל סיבה תגרום לכך שהמזמין יחויב בתשלום מלא בהתאם לתנאי דמי הביטול. 

11. בשל האפשרות שתיווצרנה נסיבות אשר אינן בשליטתה של החברה ואשר מקורן בספק השירות, לחברה שמורה הזכות לשנות את הזמנת הצימר של המזמין לצימר שאינו נופל ברמתו מהצימר שהוזמן במקור ולהודיע למזמין על השינוי במהירות האפשרית מרגע ביצוע השינוי. המזמין לא יפוצה עבור שינויים מסוג זה. במקרים קיצוניים יתכן שתאלץ החברה, מטעמים שאינם תלויים בה ואשר אינם בשליטתה, לבטל הזמנה ובמקרה כזה המזמין יקבל הודעה על הביטול במהירות האפשרית, יתבצע החזר כספי מלא ולחברה לא תהיה מחויבות נוספת כלשהי למזמין או לאורחיו.

12. החברה תהיה פטורה מכל אחריות בגין מעשה ו/או מחדל שאינם בשליטתה לרבות מבלי להגביל כוח עליון, מלחמה, לוחמה, פעולות עוינות, שביתות, השבתות, מהומות, מעשי טרור, התקוממויות, פעולות של שלטונות, אסונות טבע, רעידות אדמה, שריפות, הצפות, מזג אויר, פיצוצים, מגפות, אי אספקת שירותים על ידי הספק, לרבות חשמל, גז, מים, תקשורת ו/או הפרעות למיניהן בצימרים כרעשים, ריחות, וכדומה.

13. החברה אינה אחראית לכל פגיעה ו/או נזק ו/או הפסד ו/או תאונה ו/או איחור שיגרמו למזמין ו/או לכל מעשה ו/או מחדל של הצימרים. 

14. היה ונתקל המזמין בבעיה כלשהי מול ספק השירות אליו הגיע, על המזמין ליצור קשר מייד עם החברה. לא תתקבל לאחר מכן כל טענה של מזמין אשר לא פנה קודם לכן, עם היווצרות הבעיה, אל החברה כאמור לעיל על מנת לאפשר להם להסדיר את העניין.

15. במידה וקיים אצל המזמין או אצל מי מאורחיו מצב בריאותי ו/או ליקוי רפואי ו/או מגבלה רפואית ו/או מגבלת ניידות כלשהם המחייבים התייחסות מתאימה מצד ספק השירותים, מוטלת על המזמין החובה והאחריות המלאה לציין זאת בעת ביצוע ההזמנה ולפרט את ההשלכות ו/או הדרישות המיוחדות הנובעות ו/או העשויות לנבוע ממצב ו/או ליקוי ו/או מגבלה כאמור. באחריותו של המזמין לוודא מראש כי ספק השירותים עומד בדרישות אלה ולא תתקבל כל טענה של המזמין או מי מטעמו בעניין זה אשר נטענה רק בדיעבד.

 

16. החברה פטורה מכל אחריות בשל השימוש באתר לרבות למחשבים ו/או לציוד הנלווה של המזמין בין אם מדובר בנזקים ו/או וירוסים ו/או חדירה למחשבים כתוצאה מהגלישה לאתר ו/או גלישה באתר ו/או הורדת קבצים ו/או תמונות ו/או מידע אחר.

17. מובהר בזאת כי האתר מוגן בפרוטוקול SSL והמידע המצוי בו מוגן באמצעות מנגנוני אבטחה מתקדמים. המזמין נדרש לנהוג בזהירות ולשמור על סודיות
פרטי כרטיס האשראי שלו. עליו למלא את פרטי הכרטיס אך ורק על פי ההוראות המופיעות באתר.


18. לחברה הזכות לשנות תנאים אלה מעת לעת.

19. סמכות השיפוט הבלעדית לתביעות אשר תוגשנה על ידי המזמין כנגד החברה ו/או תביעות הקשורות לביצוע הזמנה באמצעות החברה תהיה נתונה לבתי המשפט בעיר תל אביב, ולכל בית משפט אחר לא תהיה סמכות לדון בהן. על היחסים בין הצדדים יחולו דיני מדינת ישראל.
 

 

 
מומחי הצימרים שלנו עומדים לרשותך
054-4542048 | 054-4543036